AKCE/RELATOR - mentoring

od roku 2018 jsem mentorem a poradcem pro CZECHINVEST (Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest) 

https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-startupy

Reference:

  • UGET: mentoring ohledně nastavení právního režimu obchodních podmínek a školení jejich zákazníků, v oblasti spotřebitelského práva ČR a EU, ochrana osobních údajů v režimu GDPR i safe harbor, automatizované uzavírání objednávek i formou „smart contracts“ zajištěných blockchainem

  • biomed: řešení konkrétního problému ve vztahu s potenciálním investorem: formou mentoringu jsem provedl CEO startupu identifikací rizika, vyčíslením a scénáři variant řešení

  • fintech: ocenění společnosti a konzultace k vstupu investora, případně akvizice společnosti (metody: účetní hodnota, součet assets, diskontované cash-flow, násobek EBITDA, acquihire), workshop: simulace vyjednávání s investorem – možné předpokládané scénáře

  • smart solution for sports equipment / esporty: se startupem jsem začal pracovat v okamžiku, kdy navázal spolupráci s externím dodavatelem technologie a kdy má CEO jasnou představu, kam startup směřovat; identifikovali jsme, které hodnoty má smysl chránit, a identifikovali rizika, nastavili jsme férový vyvážený vztah s klíčovým dodavatelem technologie (Letter of Intent: business continuity, garance), nabídka pro zákazníky (obchodní modely vč. jejich definic), zadání pro SW vývoj a pro SLA (provoz, podpora), rozdělení příjmů s dodavatelem (nebo fee), podmínky exitu

  • smart cities:  definice produktu jako podklad pro výběrové řízení nebo smlouvu zákazníka, zhodnocení produktu z hlediska nakládání s osobními údaji (úprava produktu tak, aby se vyhnul zpracování podle GDPR),  vztahy s investory (principy Letter of Intent, principy Shareholders Agreement), bezpečnost vztahů s dodavatelem hardware (požadavky na business continuity a IP práva)

Typickým mentoringem je tedy situace, kdy startup kolem produktu "staví firmu“ (zpravidla proto, že v jeho týmu jsou odborníci na technologie a už má vyhlídnuté nebo přímo vyjednané první zákazníky, ale nemá definováno,co jim přesně slíbit, k čemu si zavázat dodavatele, a jaká rizika ošetřit - tak, aby to, co zavede pro jednoho zákazníka, bylo udržitelným produktem, komoditou). 

Startupy obykle nemyslí na exit, už na začátku všechno stavíme z pohledu potenciálního investora nebo prodeje celého podniku, kladu proto důraz i na přehlíženou stránku transparentních financí a finančního plánu/modelu.

Vedle toho jako prementor z pohledu Czechinvest procházím podnikatelské plány a pitche žadatelů o účast v programu, mohu proto pomoci i s přihláškami, včetně sestavení business plánu.