Rodinné právo

Předmanželská smlouva, darování, dědictví, závěť a vydědění, rozvod, úprava péče o děti a vypořádání společného jmění manželů