Startupy

Chcete, aby se investoři soustředili hlavně na ocenění vašeho nápadu. Svůj projekt umíte realizovat, ale nemusíte vědět, jak správně strukturovat vaši firmu, jak ošetřit své duševní vlastnictví i vztahy mezi zakladateli.

Provedeme vás založením firmy, sepíšeme smlouvy mezi partnery, nastavíme vztahy se zaměstnanci nebo externisty, ošetříme vaše intelektuální vlastnictví. Doporučíme vhodný finanční model budoucích změn kapitálu. V tom všem poradíme tak, abyste se neomezovali v růstu.

Specialistka na občanské právo

Co nabízíme? Klienti se na nás obracejí s otázkami, na které narazí – ale my umíme poradit, jak vyřešit všechno najednou:

 

Ochrana označení firmy:

Proč?  Ochránit svůj nápad, odlišit se od konkurence a těch, s nimiž byste mohli být zaměňováni, zajistit domény. Označení má svou cenu a může být tím nejhodnotnějším, co firma vedle své dobré pověsti má.

 

Licenční ujednání:

Vyřešte svá práva - licence:

  • k nástrojům (vývojový sofware, open-source software využitý pro vlastní produkt)

  • k produktům (území, převoditelnost, modifikace, nekomerční využití)

  • licence od autorů (společníků, zaměstnanců, dodavatelů)

Specialistka na autorské právo

Korporátní struktura

  • pomůžeme vám smluvně pojmenovat, jak budete svůj startup financovat, jak v něm budete rozhodovat, jak budete růst – ale i co se stane, kdybyste se chtěli rozejít

  • poradíme, jaký typ firmy zvolit

  • pro sdružení fyzických osob upravíme transparentně vztahy mezi partnery

  • připravíme férovou a bezpečnou pracovní smlouvu, která pamatuje na ochranu duševního vlastnictví, mlčenlivost, ale i dovolenou, práci z domova a benefity

Specialista na obchodní právo

Kontakt

Na Zbořenci 276/14, 120 00 Praha 2, Nové Město

+420 602 742 675, +420 608 21 04 58

 

 

 

info@svlaw.cz