Mgr. Lucie Vaverková, advokát

Mgr. Lucie Vaverková, advokát

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

  • INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů,

  • AK Winter & spol.,

  • AK Šachta & partners,

  • AK Mašek, Kočí, Aujezdský.

  • Od ledna 2011 samostatný advokát. Přednášková činnost. Anglický jazyk
Zabývá se těmito oblastmi:
trestní právo
rodinné právo
nemovitosti
občanské právo
zastupování ve sporech před soudy
právo intelektuálního vlastnictví
autorské právo
mediální a reklamní právo
ochrana osobnosti
právo nekalé soutěže

Kontakt