Ochranné známky

Značka je hodnota

Vaše značka má hodnotu. Tuto hodnotu chcete uchovat. Váš název, resp. logo, pod kterým poskytujete služby, představuje hodnotu samo o sobě a registrace ochranné známky znamená tuto hodnotu uchovat. Ochranná známka je majetková hodnota, kterou lze například smluvně prodat.

Proč tedy registrovat?

 • chcete se vyhnout jakékoliv záměně služeb na českém trhu, zvláště v případě, že se chystáte expandovat do zahraničí,
 • chcete zabránit tomu, aby stejný název resp. logo registroval či používal pro stejné služby  jiný subjekt,
 • náklady na registraci jsou zanedbatelné v porovnaní s rizikem toho, kdyby si známku registroval jiný subjekt, ať už obchodně nebo spekulativně, nebo dané označení obchodně používal.

 

Jak vybrat nebo vytvořit ochranou známku ? 

Ochranná známka je značka pro zboží nebo služby:

 • slovo
 • slogan
 • symbol
 • design
 • zvuková
 • kombinace

Co značkou chráníte: rozsah služeb a zboží (Nicejské třídění) lze registrovat pro velmi konkrétní, ale i pro naprosto obecný seznam služeb

 

Další způsoby ochrany duševního vlastnictví:

 • TRADEMARK
 • PATENT (vynálezy)
 • COPYRIGHT (originální umělecké dílo)
 • DOMAIN NAME
 • BUSINESS NAME

 

Co ochrannou známkou získáte?

 • jste vlastníkem (vlastnictví je chráněno, lze prodat)
 • registraci zamezíte pravděpodobnosti záměny značek (stejné nebo podobné) a záměny zboží nebo služeb, které spolu souvisí 
 • odříznete jiné subjekty s podobnou značkou
 • zapsáno v database = je to zveřejněno
 • prokážete svá práva před soudem

 

Jak pomůžeme my?

 • poradíme, jakou formu ochrany zvolit
 • provedeme předregistrační průzkum
 •  vyplníme přihlášku a zaregistrujeme u všech úřadu
 • vynutíme práva, když je někdo poruší
 • ochráníme před nároky třetích stran (ti si je hlídají automaticky a každého napadají)
 • poradíme s převodem