Licence Creative Commons

CREATIVE COMMONS

Creative Commons   neboli v doslovném překladu „Tvůrčí Společenství“ je americká nezisková organizace, která si za cíl klade rozšířit množství autorských děl dostupných veřejnosti k legálnímu využívání a sdílení a která ve své podstatě věří, že existují lidé, již nechtějí využívat všechna práva k duševnímu vlastnictví, která jim zaručuje zákon (Organizaci „Creative Commons“ založil v roce 2001 Lawrence Lessig - dnes její předseda - s myšlenkou podpořit cíle své žaloby u Nejvyššího soudu USA (Eldred v. Ashcroft). První sada licencí Creative Commons byla zveřejněna 16. prosince 2002. Na veletrhu Prix Ars Electronica 2004 bylo projektu uděleno oceněcenGolden Nica Award v kategorii „Net Vision“. (Zdroj online: cs.wikipedie.org, citováno10.11.2011).

Z tohoto důvodu vytvořila soubor licencí, který toto duševní vlastnictví umožňuje za určitých podmínek, jež si člověk může sám zvolit, šířit. Sami autoři tvrdí, že Creative Commons je vlastně nástroj po podporu nových obchodních modelů.

Creative Commons ve své podstatě řeší problém s tím, že i když v řadě zemí získáváte copyright (anglické označení pro autorské právo) automaticky je mnoho lidí, kteří by naopak uvítali, kdyby mohli uplatňovat pouze tu část práv, jež se jim hodí. Uvedenou situaci řeší právě Creative Commons formou přepracovaných licencí. Všechny licence Ctreative Commons jsou založeny na tom, že autorské právo k dílu ponechají a učiní z něj jen výjimky.

Jak je napsáno na webové stránce Creative Commons: „Rovnováha, kompromis, umírněnost, dříve hnací síly systému copyrightu, který cenil inovaci a chránil přiměřeně, se staly ohroženým druhem. Creative Commons pracuje na tom, aby je oživila. Využíváme soukromých práv k tvorbě veřejných statků.“

Licencí Creative Commons je celkem jedenáct a jsou vytvořeny různými kombinacemi čtyř základních:


  • Attribution – umožňuje kopírovat, šířit, zobrazovat a předvádět copyrightované dílo a díla od něj odvozená, avšak musí být uveden autor.
  • Noncommercial – umožňuje kopírovat, šířit, zobrazovat a předvádět copyrightované dílo a díla od něj odvozená, avšak pouze pro nekomerční účely.

  • No Derivative Works – umožňuje kopírovat, šířit, zobrazovat a předvádět copyrightované dílo, avšak pouze v doslovném znění.
  • Share Alike – umožňuje ostatním distribuovat odvozená díla, avšak pouze pod licencí identickou s licencí původního díla.

Využívání Creative Commons funguje tak, že na webové stránce Creative Commons se vyplní jednoduchý dotazník, na jehož základě je zájemcovi o využití zvýše uvedených licencí přidělena ta licence, která odpovídá jeho požadavkům. Následně pak postačí umístit na webovou stránku třeba ikonu sodkazem na Commons Deed, neboli na resumé pro případného uchazeče o licenci.