Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Nevystrašíme vás - projdeme s vámi, jestli na vás nařízení o ochraně osobních údajů dopadá, kde všude data zpracováváte, co můžete nebo musíte změnit. GDPR není compliance, je to user experience