Použití cizích výrobků v reklamě

CIZÍ VÝROBKY V REKLAMĚ

U zobrazení cizích výrobků obecně platí skutečnost, že řádně zakoupený výrobek je možné bez zvláštního souhlasu výrobce použít i k jiným účelům než k vlastní konzumaci a tak by nemělo vadit užít takový výrobek i například přímo v reklamě. Nicméně podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, nesmí použití cizího výrobku v žádném případě:

  • vyvolat klamnou představu, například že výrobce či majitel zobrazené věci reklamu podporuje, anebo 

  • vyvolat jiný nekalosoutěžní výsledek, například představu, že mé výrobky jsou stejně dobré, anebo 

  • zasáhnout do dobré pověsti výrobce či majitele.

Toto užití se ale vztahuje výhradně na výrobky běžné, neoriginální. V případě ale, že půjde o výrobek, který je zcela originální anebo je výsledkem mimořádné péče či činnosti jejího majitele, je souhlas majitele věci s užití a to například přímo zobrazením v reklamě určitě potřebný. „Hranice mezi „běžnou“ a „neběžnou“ věcí je dána tím, zda jí lze bez změny smyslu reklamy zaměnit za jinou či nikoliv. „Běžnou věcí“ tak bude univerzální domek v běžném satelitním městečku, typická venkovská zahrada, chata jako každá jiná, běžná stavba domu apod. „Neběžnou“ věcí je naopak zahrada Karla Gotta, dům roku, známá architektonická stavba typu Tančící dům apod. Kritérium možné zaměnitelnosti věci je zde skutečně dobře použitelné“ (Winter, F., Právo a reklama v praxi, Linde Praha a.s., 2007, s. 173, ISBN 978-80-7201-654-9)

Tam, kde je povinnost obstarat souhlas majitele věci, platí, že souhlas nemá žádnou předepsanou formu, avšak z hlediska prevence je samozřejmě vhodnější jej zachytit písemně. Souhlas by měl zásadně vyslovit ten, kdo je majitelem věci. Avšak nelze žádat po fotografovi, aby studoval dle právních podkladů, kdo má právo dát souhlas k pouhé fotografii a proto je ve vzorovém souhlasu připojena věta, zajišťující, že souhlas činí oprávněná osoba. Praktický způsob zajištění tohoto souhlasu je i zde jen otázkou technickou a může patřit k úkolům fotografa.

Vzorový souhlas majitele vyfotografované věci

Souhlasím s tím, aby fotografie, na kterých je zachycena věc (stavba) ... byly užity v propagaci společnosti .... Fotografie mohou být pro tento účely přiměřeně upraveny, doplněny, spojeny s textem a jinými prvky podle rozhodnutí uvedené společnosti. Souhlas k užití fotografií poskytuji jako majitel či jiná oprávněná osoba věci bezplatně a v rozsahu neomezeném (časově, územně a množstevně).

Jméno a příjmení, podpis.